ព័ត៌មាន

Sony បានប្រកាស់0.23 Inch OLED Panel សម្រាប់​ឧបករណ៍ Wearables

image

ឧបករណ៍​ពាក់​ដៃ​Wearable devicesកំពុងតែ​ទទួលបាន​ប្រជាប្រិយ​ភាពខ្លាំងទៅៗហើយ​ពូក​វា​និង​ត្រូវបាន​គេ​រំពឹងទុក​ថា​វា​និង​ក្លាយជា​ដែលមាន​ប្រយោជន៍​និង​ពេញនិយម​ប្រ​ល​នៅ​ប៉ុន្មាន​ខែក្រោយ។ផលិតផល​Apple iWatchនិង​Moto 360 និង​ត្រូវបាន​គេ​ដាក់លក់​មុន​ចុងឆ្នាំ​នេះហើយ​។នាពេល​ឥឡូវនេះដែរ​ក្រុមហ៊ុន​Sonyបានប្រកាស់​ពី​OLED panelថ្មី​មួយ​សម្រាប់​ឧបករណ៍​Wearables។ឧបករណ៍​Sony OLED panelសម្រាប់ Wearablesនេះ​គឺ​ត្រូវបាន​គេ​និយាយ​ផងដែរ​ថា​វា​និង​មាន​អេក្រង់​ដែលមា​នក​ម្រឹត​ភាពច្បាស់​ខ្ពស់​ប្រភេទ high performance displayនិង​មាន​ទំហំ 0.23អ៊ីង​ជាមួយនិង​resolution 640 x 480ភិ​ច​ស៊ែ​ល។ការបង្ហាញ​ពី panelថ្មី​នេះ​គឺមាន​ទំហំ​ធំ​ជាង 0.5-inch OLED panelដែល​ក្រុមហ៊ុន​Sony បានប្រកាស់​ក្នុង​ឆ្នាំ2012។ជាពិសេស​ទៅទៀត​នោះ​ក្រុមហ៊ុន​បាន​បង្កើន ratioពី10,000:1ទៅ 100,000:1, brightnessពី200ទៅ 800cd/m2និង power consumption ពី 440ទៅ 140mW។ផងដែរ​ក៏បាន​បង្កើន viewing angle ដែលជា​ហេតុ​ធ្វើអោយ displayថ្មី​នេះ​អាច​បង្ហាញ​ជាមួយនិង​ភាព​បញេ្ចញអោយឃើញ​ខ្ពស់​ពី angle 70° នៅលើ​អេក្រង់ (20° ពី​អ័ក្ស​បញ្ឈរ​នៅលើ​អេក្រង់។ក្រុមហ៊ុន​Sonyផងដែរនិង​ដាក់​បង្ហាញ​panel ទំហំ 0.23អ៊ីង​ប្រភេទ​high end OLED displayសម្រាប់ Wearablesនៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយនេះ ហើយវាក៏​អាច​ប្រើ​ជាមួយនិង​smart watch មួយចំនួន​និង​ឧបករណ៍​ដ៏ទៃទៀត៕

image

ប្រភព:TechOn