គេហទំព័រ eBay បញ្ចុះតម្លៃ Tablet ពិសេស

Tab Pro/Note Pro  Android ជាផលិតផលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាព ឥឡូវបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយ។ ទន្ទឹមនឹងគុណភាព ម៉ូដែល Galaxy Tab Pro 12.2អ៊ីងនេះក៏បានផ្តល់ជូននូវតម្លៃពិសេសនៅលើ eBay។ Tablet មានអង្គចងចាំ 32GB ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ 347.99 ដុល្លារ ប៉ុន្តែនៅលើគេហទំព័រ MSRP បានបញ្ចុះតម្លៃឱ្យនៅសល់ត្រឹមតែ 300 ដុល្លារ ដែលជាតម្លៃដាក់លក់ថោកជាងគេហទំព័រ Amazon

image

តាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ eBay ថែមទាំងផ្តល់ជូននៅការដឹកជញ្ចូនដោយឥតគិតថ្លៃ។

ប្រភពៈ eBay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *