ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Asus សម្រេចស្មាតនាឡិការពិសេស[វីដេអូ]

នៅពេលថ្មីៗ នេះមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានផលិតស្មាតទូរស័ព្ទពិសេសៗច្រើន និងថែមទាំមានគម្រោងដាក់បង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់។ ក្រៅពីស្មាតទូរស័ព្ទទាំងនោះ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនថែមទាំងផលិតស្មាតនាឡិការទៀតផង។

ក្រុមហ៊ុន Asus មិនខុសពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប៉ុន្មាននោះទេ បានរចនាស្មាតនាឡិការថ្មីពិសេសទាំងរូបរាង ទាំងគុណភាព។​

image

វីដេអូខ្លីមួយបានបង្ហាញពីលក្ខណៈទូរទៅមួយចំនួនរបស់ស្មាតនាឡិកានេះនៅលើ YouTube ។ ZenWatch គឺជាស្មាតនាឡិការថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Asus  ។​ វាត្រូវបានគេបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ AMOLED ហើយថែមទាំងអាចប្រើកាយវិការដើម្បីបញ្ចាកម្មវិធីបានថែមទៀតផង។​

សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមដើម្បីច្បាស់ថាវាពិតជាអស្ចារ្យៈ

ប្រភព៖ Asus