ព័ត៌មាន

កម្មវិធីដូរថ្មiPhone 5 នៅថ្ងៃស្អែក

[វៀតណាម] ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសប្តូរថ្មថ្មីរបស់ម៉ូដែល iPhone 5 សម្រាប់ម៉ូដែលណាដែលមានដមណើរការគាំង និងគុណភាពថ្មមិនល្អ ដូចជាមិនកាន់ថ្មជាដើម ប៉ុន្តែត្រូវតែជាម៉ូដែលដែលបានប្រកាសលក់កំឡុងពីខែកញ្ញា ឆ្នា 2012 ដល់ ខែមករា ឆ្នាំ 2103 ។ កម្មវិធីដូរថ្មនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញាស្អែកនេះ ។

image

អតិថិជនទិញ iPhone 5 លើ VinaPhone ឬដាក់លក់នៅលើ  Viettel អ្នកត្រូវប្រញាប់ទាក់ទងដើម្បីទទួលបានគោលការណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Apple ។

អ្នកដំណាងពាណិជ្ជកម្ម  FPT  បានឱ្យដឹងថា  iPhone 5 បានដាក់បង្ហាញនៅសាល FPT មិនបាននិយាយពីការប្តូរថ្មនោះទេ។

ដើម្បីដឹងពត៌មានលំអិត និងពិស្តារពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនេះ សូមចូលទៅកាន់ http://apple.fpt.com.vn

ប្រភពៈ Apple