​ កម្មវិធី Chrome Beta បាន Update ជាថ្មីកាន់តែស្រួលប្រើ

កាលពីខែកក្កដា​ កម្មវិធី Chrome Beta បាន Update ផ្ទៃបង្ហាញម្តងរួចមកហើយ ដោយក្រុមហ៊ុន Google ។ ក្រុមហ៊ុន Google ក៏បាន Refresh កម្មវិធីមួយចំនួន(កម្មវិធី Google…

Continue Reading

Galaxy S មានបញ្ហាស្រាលដោះស្រាយ បញ្ហាធ្ងន់មិនទាន់បានកំណត់

Galaxy S5 ជាម៉ូដែលដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់បំផុត ពេលនេះត្រូវាបាន Update ជាមួយនឹង​ Version G900AUCU2ANG3 ដែលបង្កើនគុណភាព Monitor  និងសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀត។ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការសាកល្បងម៉ូដែលថ្មីនេះ ហើយវាមានបញ្ហាមួយចំនួនលើគែមរបស់ម៉ូដែលនេះ។ ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានកំណត់ពីចំនួនដែលត្រូវយកមកជួសជុលនៅឡើយ។ ក្រុមហ៊ុន Samsung…

កម្មវិធី Sky Sports News HQ​ ប្រើបានគ្រប់ឧបករណ៍

Premier League បានដាក់ថ្ងៃបង្ហាញចុងបញ្ចប់លើកម្មវិធីបាល់ទាត់លើ Football Fan​ ជាមួយនឹងពត៌មានកីឡាលើ NOW TV Box កាន់តែងាយស្រួល។ ឥឡូវនេះកម្មវិធី Sky Sports News HQ​ មានដំណើរការលើឧបករណ៍របស់អ្នកហើយ…

Continue Reading

Olympus បាន Update កាន់តែពិសេស

Olympus បានប្រកាសដាក់បង្ហាញ Lens ថ្មីលើកាមេរ៉ា PEN E-PL7 ជាម៉ូដែល Olympus&#039 Micro Four Thirds​ កាមេរ៉ា បាន  Update លក្ខណៈពិសេសៗមួយចំនួនបន្ថែមទៀត។ ម៉ូដែល…

Continue Reading

វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្ហាញ Owner Information នៅលើ Lock Screen នៅលើស្មាតហ្វូន Android របស់លោកអ្នក

នៅពេលដែលលោកអ្នកបាត់បង់នូវ Android Device របស់លោកអ្នក លោកអ្នកតែងតែចង់បាននូវពត៌មានទាំងនោះត្រលប់មកវិញ។ ពេលខ្លះលោកអ្នកគួរតែបង្ហាញនូវ Contact Information របស់លោកអ្នកនៅលើ Lock Screen ធ្វើដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់រើសបាននោះគេនឹងអាចធ្វើការ​ Contact មកកាន់លោកអ្នកវិញ។ ពេលនេះយើងនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Nexus…

Continue Reading