ព័ត៌មាន

កំពូល Summer Fields Wallpaper ដែលល្បីល្បាញសម្រាប់ឧបករណ៍ Nexus 7

image

នៅពេលដែលលោកអ្នកបានដើរកាត់ទីតាំងដែលមានអាកាសធាតុក្តៅ អាកាសធាតុត្រជាក់ និងមានទេសភាពជាច្រើនទៀត នោះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល និងមានភាពរីករាយក្នុងចិត្តថែមទៀតផង។ ពេលនេះ យើងសូមណែនាំពីកំពូល Wallpaper ដែលស្រស់ស្អាតហើយប្រើប្រាស់នៅលើឧបករណ៍ Nexus 7 ។

សូមទស្សនានូវ Wallpaper ខាងក្រោមនេះ។

image

image

image

image