ជុំវិញមហាផលិតផល របស់ Microsoft

លោក Elop នឹងក្លាយជាអ្នកដំណាងនៅលើវេទិកានៅថ្ងៃទី 09 ខែកញ្ញា ដែលគ្រោងនឹងធ្វើកាសប្រកាសផលិតផលថ្មីជាផ្លូវការ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹងប្រកាសផលិតថ្មីទាំងពីររបស់ខ្លួននៅឯវេទិកា IFA 2014មានម៉ូដែល Nokia Lumia 730 និង  Nokia…

Continue Reading

Twitter នឹងដាក់បង្ហាញកម្មវិធីថ្មីនៅថ្ងៃទី 09 កញ្ញា

ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ Twitter ចំនួនជាង 271 នាក់ មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 75 ភាគរយ ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមលើទូរស័ព្ទ។ អ្នកដំណាងក្រុមហ៊ុន បានប្រាប់ថាកម្មវិធីជាច្រើនត្រូវបានបន្តផលិតដើម្បីតម្រូវតាមការផ្លាស់ប្តូររបស់សង្គម។ Twitter បានធ្វើការលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយអ្នកមិនចាំបាច់ View កម្មវិធីចាស់របស់អ្នកនោះទេ។ កាលពីខែមិថុនា…

Continue Reading

វេទិកាពិសេស មានការបញ្ចូលគ្នា

កាលពីសប្តាហ៍មុន វេទិកា AT&T បានប្រកាសបញ្ចូល Mobility unit ជាមួយនឹង Business Solutions Group ។  ការផ្លាស់ប្តូរនេះ ក្រុមហ៊ុននេះបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រីកវិសាលភាព និងពង្រឹងលើសមត្ថភាពផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនចំណូលលើ  Wireless ឱ្យបានច្រើនជាង…

Continue Reading

ក្រុមហ៊ុន CTIA ចេញមុខមកប្រកួតជាមួយក្រុមហ៊ុន Apple

ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រឡប់មកបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 6 ជាថ្មីម្តងទៀត នៅទីក្រុង Cupertino ហើយទំនងជាមកប្រកួតប្រជែងដៃគូរបស់ខ្លួននៅ CTIA ។ មិនថាគូប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងត្រូវបានកំពុងព្យាយាមណែនាំ Hardware ថ្មីរបស់ពួកគេនោះទេ…

Continue Reading