ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុីន Sony គ្មានអ្វីពិសេសដូចគេ តែមានកាស Bluetooth សម្រាប់វេទិកា IFA

 

លើឆាក IFA ក្រុមហ៊ុន Sony មិនបានបង្ហាញស្មាតទូរស័ព្ទ ឬស្មាតនាឡិការទេ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះ​បានយកកាស Walkmans ដែលជាផលិតថ្មីរបស់ខ្លួនមកបង្ហាញវិញ។ លើសពីនេះទៅទៀត Walkman NWZ-A17 មានគុណភាពខ្ពស់ អ្នកផលិត Xperia Z3 បានប្រកាសពីស្មាតនាឡិការ NWZ-WS613។

កាស Walkman បានផ្តោតសំខាន់លើសមត្ថភាពចំរុៈ ជាជាងសមត្ថភាពបង្គោលតែមួយមុខលើ Audio Playback។ វាក៏ជាប្រភេទម៉ូដែលថ្មី ដែលអាចគ្រប់គ្រង Audio Playback ដែលមានភាពងាយស្រួលបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់។

 

image

ក្រុមហ៊ុន Sony បានបង្កើតទំនាក់ទំនងវាយលុកទីផ្សារជាមួយ WS613(វាត្រូវាបានគេហៅថា NWZ-A17) អាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ទទួលបានសម្លេងពិរោះរណ្តំជាមួយបាស MDR-XB950BT Bluetooth បន្ថែមជាមួយគ្រាប់  MDR-AS800BT Bluetooth ធន់នឹងការជ្រាបទឹក។

ប្រភព៖Sony