ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black កាសស្តាប់រូបរាងតូចច្រឡឹង ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញ

Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black កាសស្តាប់រូបរាងតូចច្រឡឹង ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញ

image

  • មុខងារកាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន Active Noise Cancellation (ANC)
  • សំឡេងលឺច្បាស់ ពិរោះជាមួយនឹង 12mm speakers AKG
  • ថាមពលថ្មប្រើប្រាស់បានរយៈពេល 8 ម៉ោង
  • សាកថ្មលឿន សាកថ្ម ៥ នាទីប្រើប្រាស់បាន ១ ម៉ោង
  • Bixby voice wake-up
  • ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង PC បានយ៉ាងងាយស្រួល
  • វិមាត្រកាស និងទម្ងន់៖ (W x H x D) 27.3 x 16.5 x 14.9 mm; 5.6 g
  • វិមាត្រប្រអប់កាស និងទម្ងន់៖ (W x H x D) 50.2 x 50.0 x 27.8 mm; 42.2 g
  • ធានាជូន ១ ឆ្នាំ
  • Contact: 077 97 35 45 (Cellcard)