ផលិតផល

Xiaomi  MIJIA Smart Zero-Cold Water Gas Water Heater S1 16L Version ម៉ាស៊ីនកំដៅសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Xiaomi ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវម៉ាស៊ីនកំដៅ MIJIA Smart Zero Cold Water Gas Water Heater 16L S1 ដែលមានទំហំតូចជាង MIJIA Water Heater S1 18L ដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះ។ ម៉ាស៊ីន MIJIA Smart Zero Cold Water heater 16L S1 នេះងាយស្រួលក្នុងការតម្លើងនៅផ្ទះ ហើយវាក៏មានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា  MIJIA 6-layer three-dimensional noise reduction ថែមទៀត។

​MIJIA Smart Zero Cold Water Gas water heater នេះក៏មានកម្រិតកំដៅដល់ទៅ  350Pa ។​ ម៉ាស៊ីននេះអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងកម្មវិធី MIJIA app នៅក្នុងប្រព័ន្ធ MIJIA smart home ecosystem ។ MIJIA Smart Zero Cold Water Gas water heater 16L S1 នេះមានតម្លៃ $339 ៕