ផលិតផល

Revolt PB-200.k 30,000mAh Power Bank ឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពលបំពាក់នូវសូឡា

ក្រុមហ៊ុន Revolt ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវ 30,000mAh power bank ថ្មីដែលមានបំពាក់នូវបន្ទះសូឡា។ សម្រាប់  Revolt PB-200.k នេះអាចធ្វើការសាកថ្មបានតាមរយៈ  solar panels ហើយវាក៏មានផតចំនួន 5 ដែលមាន 12V USB-C ជាមួយនឹង PD 3.0 22.5W fast charging ។ Revolt PB-200.k នេះអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងស្មាតហ្វូន និងថេប្លេតជាមួយនឹងកម្លាំងដល់ទៅ  22.5W fast charging ។

វាមាន 2x USB-A ports, 2x USB-C ports និង micro-USB outlet ។​PB-200.k នេះក៏មានបំពាក់នូវ  LED panel ដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាពិលថែមទៀត។ សម្រាប់ Power Bank នេះមានទម្ងន់ 741g ។ ឧបករណ៍នេះមានតម្លៃ $95 ៕