ផលិតផល

BOE 110-inch 16K TV ទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃអេក្រង់ធំដ៏អស្ចារ្យអាចជំនួសម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា BOE ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវទូរទស្សន៍ម៉ូឌែលថ្មីរបស់ខ្លួននោះគឺ 110-inch 16K TV ដែលអាចជំនួសទៅលើការប្រើប្រាស់នូវម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយថែមទៀត។ ទូរទស្សន៍នេះត្រូវប្រកាសបង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SID Display Week 2023 នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ។ សម្រាប់ទូរទស្សន៍ BOE 16K TV នេះមានអេក្រង់ដល់ទៅ 8K និងកម្រិតភាពច្បាស់ 16K resolution ។​

បន្ថែមពីនេះទៀតនោះ ទុរទស្សន៍ BOE 110-inch 16K TV នេះក៏មានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងខ្សែ 16 DisplayPort cables ផងដែរ៕