ផលិតផល

BYD ATTO 3 Electric SUV រថយន្តអគ្គិសនីដែលអាចធ្វើដំណើរបានដល់ទៅ 430 km

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី (EV) BYD ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីរបស់ខ្លួននោះគឺ ATTO 3 EV ។ រថយន្ត ATTO 3 នេះគឺជាប្រភេទ A-Class SUV ដែលបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា cutting-edge e-platform 3.0 ចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD

រថយន្តនេះអាចបង្កើនល្បឿនពី 0 ទៅ 100km នៅក្នុងពេលត្រឹមតែ 7.3s ហើយវាក៏មានថាមពលថ្មដែលអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយដល់ទៅ 420km ។ រថយន្តអគ្គិសនី (EV) នេះក៏តេស្តនៅក្នុងស្ថានភាពផ្លូវលំបាកៗជាច្រើនទៀតថែមទៀត៕